unique-it əlaqə

Veb Design

veb proqramlaşdırma kursu İş dünyasında peşəkar qrafik, arxitektor, veb dizayner kimi tanınmaq, əvəzedilməz kadra çevrilmək istərdinizmi? Kompüter qrafikası və dizayn" tədris proqramı yaradıcı peşəyə sahib olmaq, özündə dizayner baxışı və kreativliyini inkişaf etdirmək, dizayn üçün kompüter proqramlarını mənimsəmək istəyənlər üçün uyğundur.

Adobe Photoshop: Bu proqram köhnə şəkillərin bərpası və olan şəkilləri redaktə etmək üçün əvəzsizdir. Təlim zamanı dinləyicilər müxtəlif növ şəkillərlə işləməyi, photoshopun əsaslarını, sistemə uyğunlaşdırılmasını, şəffaf və qeyri şəffaf materiallarla işləməyi və işıq effektlərinin yaradılmasını, şəkillərinpoliqrafiya və veb üçün korreksiya olunmasını, müxtəlif dizaynların qurulmasını, hər növ çap materialların hazırlanmasını öyrənəcəklər. Bir sözlə, şəkilə aid nə varsa, bu proqram vasitəsilə edə bilərsiniz. Bu proqramdan bir çox sahələrdə, o cümlədən jurnal, qəzet, televiziya və bu tipli bir çox sahələrdə geniş istifadə olunmaqdadır. Kursu bitirən tələbələrimiz poliqrafik, dizayn və reklam firmalarında asanlıqla özlərinə iş tapa biləcəklər.

Corel Draw – qrafika proqramıdır. Dizaynerlər üçün ən əlverişli dizayn proqramı hesab olunur. Bir sıra məşhur jurnalları bu proqram vasitəsilə yığırlar.Bundan başqa böyük plakatların hazırlanması, vizit kartların yığılması, bukletlər yığılması, və s. əyani vəsaitləri hazırlaya bilərsiniz. Corel Draw proqramının üstünlüklərindən bir də burada həm də şəkil montaj etmək mükündür.

3D MAX: -İnteryer -Exteryer Müxtəlif növ 3D modellərin hazırlanması və dizaynı. AutoCAD: 1. Eskiz və işçi layihələrin çəkilməsi 2. Obyektlərinin planlarının və 3D fasadlarının işlənməsi

© Saytı hazırladı: www.unique-it.az