unique-it əlaqə

C++ kursları

veb proqramlaşdırma kursu C++ proqramlaşdırma dili C dillər ailəsinin üzvü olub, həmçinin OOP prinsiplərinin təməlini özündə daşıyır. C dili kimi bu dil də öz sürəti ilə seçilir və bu səbəbdən də sistem proqramlaşdırmasında, real time (real zamanda) və oyun proqramlarının yazılmasında effektiv dil sayılır. C++ proqramlaşdırma dili həmçinin müasir Java və C# proqramlaşdırma dillərinə başlanğıc verir.

© Saytı hazırladı: www.unique-it.az