MƏLUMAT MƏRKƏZİ: 051 229 12 69 Bizi izləyin:

C++ kursları

30 -0001-1
unique it education

C++ kursları

  • Location: Azərbaycan, Bakı

C++ proqramlaşdırma dili C dillər ailəsinin üzvü olub, həmçinin OOP prinsiplərinin təməlini özündə daşıyır.

C dili kimi bu dil də öz sürəti ilə seçilir və bu səbəbdən də sistem proqramlaşdırmasında, real time (real zamanda) və oyun proqramlarının yazılmasında effektiv dil sayılır.
C++ proqramlaşdırma dili həmçinin müasir Java və C# proqramlaşdırma dillərinə başlanğıc verir.